Program for Åpen dag

Over 70 arrangement på fem ulike studiesteder for deg som lurer på hva du skal studere.


Byggingeniør

Høgskulen på Vestlandet

Data og realfag

Høgskulen på Vestlandet

Grunnskolelærer

Høgskulen på Vestlandet

Kjemiingeniør

Høgskulen på Vestlandet

Maskin og marinfag

Høgskulen på Vestlandet

Sykepleie

Høgskulen på Vestlandet

Tegnspråk og tolkning

Høgskulen på Vestlandet

Vernepleie

Høgskulen på Vestlandet

Biologi

Universitetet i Bergen

Biomedisin

Universitetet i Bergen

Ernæring

Universitetet i Bergen

Filosofi og retorikk

Universitetet i Bergen

Fysikk og teknologi

Universitetet i Bergen

Geofysikk

Universitetet i Bergen

Geografi

Universitetet i Bergen

Geovitenskap

Universitetet i Bergen

Informatikk

Universitetet i Bergen

Kjemi

Universitetet i Bergen

Kunst, musikk og design

Universitetet i Bergen

Litteratur, lingvistikk og estetikk

Universitetet i Bergen

Matematikk

Universitetet i Bergen

Medier og IT

Universitetet i Bergen

Medisin

Universitetet i Bergen

Molekylærbiologi

Universitetet i Bergen

Odontologi og tannpleie

Universitetet i Bergen

Psykologi og pedagogikk

Universitetet i Bergen

Rettsvitenskap (juss)

Universitetet i Bergen

Samfunnsøkonomi

Universitetet i Bergen

Sosialantropologi

Universitetet i Bergen

Sosiologi

Universitetet i Bergen

Språk

Universitetet i Bergen

Sykepleie

VID vitenskapelige høgskole

Barnehagelærer

Høgskulen på Vestlandet

Drama og anvendt teater

Høgskulen på Vestlandet

Elektroingeniør

Høgskulen på Vestlandet

Ergoterapi

Høgskulen på Vestlandet

Idrett og kroppsøving

Høgskulen på Vestlandet

Økonomi og administrasjon

Høgskulen på Vestlandet

Byggingeniør

Høgskulen på Vestlandet

Data og realfag

Høgskulen på Vestlandet

Grunnskolelærer

Høgskulen på Vestlandet

Kjemiingeniør

Høgskulen på Vestlandet

Maskin og marinfag

Høgskulen på Vestlandet

Sykepleie

Høgskulen på Vestlandet

Tegnspråk og tolkning

Høgskulen på Vestlandet

Vernepleie

Høgskulen på Vestlandet

Biologi

Universitetet i Bergen

Biomedisin

Universitetet i Bergen

Ernæring

Universitetet i Bergen

Farmasi

Universitetet i Bergen

Fysikk og teknologi

Universitetet i Bergen

Geofysikk

Universitetet i Bergen

Geografi

Universitetet i Bergen

Geovitenskap

Universitetet i Bergen

Informatikk

Universitetet i Bergen

Kjemi

Universitetet i Bergen

Kunst, musikk og design

Universitetet i Bergen

Matematikk

Universitetet i Bergen

Medisin

Universitetet i Bergen

Molekylærbiologi

Universitetet i Bergen

Psykologi og pedagogikk

Universitetet i Bergen

Rettsvitenskap (juss)

Universitetet i Bergen

Russisk

Universitetet i Bergen

Samfunnsøkonomi

Universitetet i Bergen

Sosialantropologi

Universitetet i Bergen

Sykepleie

VID vitenskapelige høgskole

Barnehagelærer

Høgskulen på Vestlandet

Drama og anvendt teater

Høgskulen på Vestlandet

Elektroingeniør

Høgskulen på Vestlandet

Ergoterapi

Høgskulen på Vestlandet

Idrett og kroppsøving

Høgskulen på Vestlandet

Økonomi og administrasjon

Høgskulen på Vestlandet