Sykepleie
VID vitenskapelige høgskole

Ønsker du å jobbe med mennesker? Våger du å vise omsorg og ta ansvar når andre har det vanskelig? Vi gir et grundig innblikk i studiet Bachelor i Sykepleie.Se mer informasjon

På dette arrangementer starter vi med å samles i skolens forelesningssal. Her får du vite mer om studiet Bachelor i sykepleie, studiehverdagen, opptakskrav og mulighetene til å ta deler av studiet i utlandet. Du får bl.a. møte en av våre studenter som forteller om og viser bilder fra sitt eget utenlandsopphold i studietiden og en tidligere student som forteller om jobbmulighetene etter endt studium. Etter dette får alle en omvisning på skolen og på vårt ferdighetssenter som er et simulert sykehus hvor studentene trener i hverdagen. Til slutt møtes vi alle til en mer uformell samling hvor den enkelte kan snakke med og stille spørsmål direkte til studenter eller lærere ved VID.

Mulighetene som sykepleier

Som sykepleier åpner en hel verden av muligheter seg. Og det beste av alt: Det er alltid bruk for en dyktig sykepleier. Om 20 år kan sykepleiermangelen være på 30.000, slår Helse-direktoratet fast. Det er dramatisk, samtidig så betyr det at du som sykepleier kan velge blant mange spennende jobber. 

Hva gjør en sykepleier?

Som sykepleier utfører du arbeidsoppgaver som praktisk medisinsk arbeid og fysisk stell av pasienter. Du håndterer også de psykiske og emosjonelle aspektene som ofte følger pasienter i vanskelige situasjoner. Arbeidsoppgavene dine kan variere ut fra hvor du jobber – pasienter ved akuttmottaket krever en annen pleie enn beboere på et sykehjem eller ved en psykiatrisk institusjon. I den forebyggende helsetjenesten foretar sykepleiere helsekontroller og gir råd og veiledning, særlig i forhold til barn og unge. Med en utdanning som sykepleier vil det alltid være bruk for deg! Sykepleie er et internasjonalt yrke og du kan få jobb i alle deler av verden.

Hvor jobber sykepleiere?

Du kan jobbe med å gi omsorg i et langtidsperspektiv, eller med uforutsigbarhet og dramatikk i mer akutte situasjoner. For eksempel kan du jobbe på forskjellige avdelinger på sykehus, på sykehjem, rehabiliteringssentre eller i hjemmesykepleien. Du kan også jobbe med forebyggende helsearbeid som for eksempel helseopplysning, bedriftshelsetjenester, rådgivningstjenester, på helsestasjon, i humanitære organisasjoner eller sanitetsarbeid i Forsvaret. Som sykepleier kan du også reise ut i verden til ulike katastrofeområder eller jobbe som bistandsarbeider i hjelpeorganisasjoner for kortere eller lengre perioder.

Møt 2 av våre studenter

 

VIl du bli jordmor eller kanskje akuttsykepleier?

Etter fullført Bachelorgrad og ett til to års yrkeserfaring som sykepleier åpner det seg mange muligheter for å kunne spesialisere seg gjennom å ta en videreutdanning eller mastergrad. Vi nevner noen av dem:

Videreutdanning

 • Akuttsykepleie

 • Anestesisykepleie

 • ​Barnesykepleie

 • Intensivsykepleie

 • Kreftsykepleie

 • Operasjonssykepleie

 • Psykiatrisk sykepleie

Master

 • Helsesøster

 • Jordmor

 • Klinisk helsearbeid

 • Klinisk sykepleie

 • Geriatrisk sykepleie

 • Rehabilitering

 • Sykepleievitenskap

 • Lær mer om Bachelor i sykepleie.

Finn frem til oss

Åpen dag finner sted på VID Bergen, studiested Haraldsplass som ligger midt mellom sykehusene Haraldsplass og Haukeland. Adressen er Ulriksdal 10. Velkommen!  


Logg inn for å lagre favoritter

Passer for:
deg som er glad i å arbeide med mennesker, liker utfordringer og som kan ta ansvar. Som sykepleier må du også være innstilt på å lære å bruke datateknologi og teknisk utstyr.

Sted: Ulriksdal 10, studiested Haraldsplass


Fagretninger:
Medisin, sykepleier og helsefag

Påmeldingsperioden er avsluttet
Mandag 21. januar kl. 09:30 - 11.30
Mandag 21. januar kl. 13:00 - 15:00

Om Bachelor i sykepleie

 • Varighet: 3 år, heltid
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Praksis: Ca. 50 prosent
 • Mulig å ta deler av studiet i utlandet: Ja

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse

 


VID vitenskapelige høgskole

Som student ved VID Bergen vil du ha tilknytning til to studiesteder, Betanien og Haraldsplass.

VID Haraldsplass er sentralt plassert i nydelige omgivelser midt mellom Haraldsplass diakonale sykehus og Haukeland universitetssykehus. Like bak skolen reiser fjellet Ulriken seg, kjent for sine mange fine turområder.

VID Betanien ligger i landlige omgivelser i Fyllingsdalen, ca 10 minutter med buss fra Bergen sentrum og like ved Betanien sykehus og Betanien sykehjem. Studiestedet har svært gode bussforbindelser og parkeringsmuligheter.

Samlet har VID Bergen utdannet sykepleiere i nærmere 200 og har ca 500 sykepleierstudenter på bachelornivå. VID Bergen scorer spesielt høyt på nasjonale studentundersøkelser hvor tilfredshet og kvaliteten på studieprogrammet måles.

Les mer om oss på våre websider