Biologi
Universitetet i Bergen

Biologi er læren om alt som lever. Du lærer om prosesser, mangfold og sammenhenger i naturen.Se mer informasjon

På Åpen dag får du ta på ulike organismer og problemstillinger du kan jobbe med i biologien. Du vil møte forskere, studenter og studieveiledere som kan fortelle om hva det vil si å være student på biologi.

Program

 • Du får se Havobservasjonslaboratoriet som er en base for havobservasjon og teknologiutvikling. Her kan vi følge klimaendringene i havet, overvåke hvordan økt temperatur påvirker dyreplankton og fisk og hvilke effekter mulige oljeutslipp har på sårbare områder.
 • Du får prøve å finne frø i flere tusen år gamle kjerneprøver fra Vestlandet. Frøene kan fortelle oss om klimaendringene.
 • Bli med på lab og lær mer om sebrafisk som modellorganisme og hvordan sebrafisk brukes i viktig forskning ved Universitetet i Bergen.

Om studiet

Ved å studere biologi hos oss får du en bred naturfaglig bakgrunn. Du får innsikt i alt fra naturmiljøet sin kjemi og fysikk til matematikk og statistikk, fysiologi, molekylærbiologi, organismebiologi og mangfold, evolusjon og økologi.

Du får ta del i omfattende lab- og feltkurs.

Molekylærbiologer studerer levende organismers molekyler og hvordan de bygger opp og regulerer prosesser i celler og vev.

Biologi er læra om alt som lever, og tar for seg prosesser, mangfold og sammenhenger i naturen. Vi har også studier som passer for deg som ønsker profesjonsstudium i fiskehelse og sivilingeniør i havbruk og sjømat.

Bachelorprogram i biologi
Profesjonsstudium i fiskehelse
Havbruk og sjømat, sivilingeniør
Bachelorprogram i molekylærbiologi


Logg inn for å lagre favoritter

Passer for:
Deg som er interessert biologi og prosesser i naturen.

Sted: UiB/Biologen/Institutt for biovitenskap/Thormøhlensgt. 53 A/B


Fagretninger:
Natur- og realfag

Påmeldingsperioden er avsluttet
Mandag 21. januar kl. 09:30 - 11.30
Mandag 21. januar kl. 13:00 - 15:00

Om studiene

Bachelorprogram i biologi

 • Omfang: 3 år 
 • 180 studiepoeng 
 • Søknadsfrist 15. april 

Profesjonsstudium i fiskehelse

 • Omfang: 5 år 
 • 300 studiepoeng 
 • Søknadsfrist 15. april 

Havbruk og sjømat, sivilingeniør

 • Omfang: 5 år 
 • 300 studiepoeng 
 • Søknadsfrist 15. april 

Bachelorstudiet i molekylærbiologi

 • Omfang: 3 år 
 • 180 studiepoeng 
 • Søknadsfrist 15. april 

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen har over 16 000 studenter. Vi har en attraktiv beliggenhet med store deler av campus midt i hjertet av Bergen.

Les mer om oss på våre websider