Elektrofag
Høgskulen på Vestlandet

En elektroingeniør jobber med teknologi og bidrar til at vår moderne hverdag er mulig og i stadig utvikling.Se mer informasjon

På åpen dag får du møte studenter og ansatte ved elektrofag. Du får høre litt om studiehverdagen og hva du kan gjøre etter at du er ferdig med studiene.  

Program 

 • Introduksjon: Hvordan har ingeniørene formet samfunnet?  
  • Eksempler på teknologier som har transformert hverdagen vår 
 • Hvordan gjør ingeniørstudiet deg i stand til å møte teknologiske utfordringer i framtiden?  
  • Informasjon om faglig innhold, arbeidsformer, etc. 
 • Demonstrasjon av automatisering vha. robot 
 • Eksempler på bacheloroppgaver  
  • Kort presentasjon fra avgangsstudenter 

Om studiet  

Elektrofag gir er en perfekt plattform for utviklingen av det moderne samfunn, hvor ny og innovativ teknologi utvikles i et stadig høyere tempo.  

Elektroingeniører har som regel spesialisering innanfor et felt, gjerne automatiseringsteknikk, elektronikk, elkraftteknikk eller kommunikasjonsteknologi.

Ved HVL er elektrofaget delt inn i flere bachelorstudium. Alle gir deg den samme grunnleggende elektroingeniørkunnskapen, men du kan spesialisere deg i ulike retninger.

Automatiseringsingeniør

Elektronikkingeniør

Elkraftingeniør

Energi-, elkraft og miljøingeniør

Kommunikasjonsingeniør

 


Logg inn for å lagre favoritter

Passer for:
Deg som er interessert i naturfag og teknologiske fag. Du bør ha fordypning i matematikk og fysikk fra videregående skole.

Sted: Rom F233, Campus Kronstad, Inndalsveien 28


Fagretninger:
Ingeniør- og maritime fag Natur- og realfag

Påmeldingsperioden er avsluttet
Mandag 21. januar kl. 10:30 - 11:30
Mandag 21. januar kl. 14:00 - 15:00

Om elektroingeniør

 • Studiested: Bergen, Førde, Stord, Haugesund
 • Omfang: 3 år
 • 180 studiepoeng 
 • Heltid 
 • Søknadsfrist 15. april 

Opptakskrav 

Generell studiekompetanse, R1+R2 og Fysikk 1


Høgskulen på Vestlandet

Vi er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 16 000 studentar fordelt på våre fem campusar i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Les mer om oss på våre websider