Kjemi
Universitetet i Bergen

Kjemi er læren om stoffet som alle ting er bygget opp av, om strukturen og egenskapene til stoffene, og hvor de finnes.Se mer informasjon

Kjemi er sentralt for å løse utfordringer innen medisin, industri og nye energiformer.

Program

På Åpen dag lærer du mer om hvordan studiet er bygget opp, og hva slags forskning vi driver med.

Kjemi er et eksperimentelt og praktisk fag, så mesteparten av tiden skal vi bruke til å gjøre forsøk.

 • Slik er det å studere kjemi
 • Hva vi forsker på?
 • Omvisning på våre laboratorier
 • Praktiske forsøk på laboratoriet

Om studiene

Kjemi er overalt, det kan brukes til å forklare utrolig mye. Kjemi er læren om stoffet som alle ting er bygget opp av, om strukturen og egenskapene til stoffene, og hvor de finnes.

Faget er viktig for å forstå ting i dagliglivet, naturen og store deler av det teknisk baserte næringslivet.

Nye medisiner produseres fra forbindelser i bær, planter og marine organismer. Kjemikere er sentrale i dette arbeidet. Vi lever i en tid der det er fokus på alternative energikilder. Kjemikere arbeider blant mye annet med katalysatorer som kan redusere vårt ressursbehov.


Logg inn for å lagre favoritter

Passer for:
Deg som liker kjemi, er nysgjerrig og lurer på hvordan verden er bygget opp. Kjemi spenner vidt, fra teori til praktisk og nøyaktig arbeid på eller utenfor et laboratorium.

Sted: UiB/Realfagbygget/Reagensglasset (3. et.)


Fagretninger:
Natur- og realfag

Påmeldingsperioden er avsluttet
Mandag 21. januar kl. 09:30 - 11.30

Om studiene

Bachelorprogram i kjemi

 • Omfang: 3 år 
 • 180 studiepoeng 
 • Søknadsfrist 15. april 

Beachelorprogram i nanoteknologi

 • Omfang: 3 år 
 • 180 studiepoeng 
 • Søknadsfrist 15. april 

Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør)

 • Omfang: 5 år 
 • 300 studiepoeng 
 • Søknadsfrist 15. april 

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen har over 16 000 studenter. Vi har en attraktiv beliggenhet med store deler av campus midt i hjertet av Bergen.

Les mer om oss på våre websider