Maskin og marinfag
Høgskulen på Vestlandet

På dette arrangementet får du vite mer om bachelorstudiene innen maskin, marinteknologi, produksjonsteknikk, energiteknologi og havteknologi.Se mer informasjon

Du får også svar på spørsmålene 

 • Hvorfor bli ingeniør? 
 • Hva gjør en ingeniør? 
 • Hvor har våre tidligere studenter fått jobb? 

Informasjonsrunden avsluttes med speeddating hvor du kan få svar på akkurat det du lurer på. 

Program – Del 1

Felles informasjon 

Speeddating – 5 stasjoner (en for hvert studieprogram) Du kan spørre om hva du vil!

Program – Del 2

Praktisk del i lab.

 1. Bygg din egen bil drevet av sollys 
 1. Fra ide til produkt – produser ditt eget navneskilt ved hjelp av en CNC-maskin 
 1. Besøk MarinLab. – opplev en tsunami!  Hvordan testes et skip? Hva tåler en konstruksjon i sjøen? 
 1. 3D-printing og 3D scanning – Hva kan 3D-printes?  Hva kan 3D-scanning brukes til? 

A, B, C og D går parallelt.  

Om studiet 

Maskiningeniør – Maskiningeniøren blir gjerne omtalt som den «klassiske ingeniøren». Yrkesveiene er mange for den allsidige maskiningeniøren. Som maskiningeniør designer du produkt, utformer produksjonsutstyr og styrer produksjonsprosesser. 

Mariningeniør – Som marinteknikkingeniør utvikler du nye, miljøvennlige skip, undervannsfarkoster og alle typer offshoreinstallasjoner for havbruk og energisystem. Marinteknikkingeniørens fremste oppgave er å beregne hydrodynamiske krefter for å kunne designe skip, flytende konstruksjoner og forankringssystem på en sikker måte. 

Produksjonsingeniør – Produksjonsteknikk gir tverrfaglig kompetanse innenfor teknologi, verdiskapning og administrasjon. En ingeniør med denne utdanningen kan bidra til å utvikle, tilpasse og innføre nye teknisk-administrative løsninger i takt med skiftende forhold i og utenfor virksomheten. 

Energiingeniør – Denne utdanningen gir deg kunnskaper om energiproduksjon, energidistribusjon og energibruk. I studiet blir det lagt stor vekt på samspillet mellom energi, miljø, økonomi og samfunn. Du lærer om tradisjonelle energikilder, som vannkraft og fossil energi, men også om nye, fornybare energikilder, som bioenergi, vindkraft og solenergi. Du vil også lære om varmepumper og miljøvennlig utnyttelse av naturgass, som for eksempel bruk av hydrogen som framtidig energikilde. 

Havteknologi – Med en utdanning i havteknologi får du jobbe med framtidens viktigeste ressurs – havrommet. Du kan velge mellom en spesialisering i havbruksteknologi eller petroleumsrettet undervannsteknologi. I havbruksteknologi lærer du å forstå samspillet mellom organisme, miljø og teknologi i produksjonsprosessen. I petroleumsrettet undervannsteknologi lærer du om teknologi for utvinning og behandling av olje og gass, boring, komplettering, i tillegg til drift og vedlikehold av produksjonsenheter.


Logg inn for å lagre favoritter

Passer for:
Deg som er interessert i tekniske utfordringer og bærekraft, konstruere ting, fornybar energi, muligheter i havet og miljø.

Sted: Rom E004, Campus Kronstad, Inndalsveien 28


Fagretninger:
Ingeniør- og maritime fag Natur- og realfag

Påmeldingsperioden er avsluttet
Mandag 21. januar kl. 09:30 - 10:30
Mandag 21. januar kl. 13:00 - 14:00

Om ingeniørfagene

 • Studiested: Bergen, Haugesund, Stord, Førde, Kristiansund, Florø 
 • Omfang: 3 år 
 • 180 studiepoeng 
 • Heltid 
 • Søknadsfrist 15. April 

Opptakskrav 

Generell studiekompetanse, R1+R2 og Fysikk 1.


Høgskulen på Vestlandet

Vi er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 16 000 studentar fordelt på våre fem campusar i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Les mer om oss på våre websider