Sammenliknende politikk og Administrasjon og organisasjonsvitenskap
Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen har to statsvitenskapelige studier. På Åpen dag lærer du mer om begge studiene slik at du finner retningen som passer best for deg.Se mer informasjon

UiBs to statsvitenskapelige studier er:

 • administrasjon og organisasjonsvitenskap
 • sammenliknende politikk

Program

På Åpen dag møter du våre studenter og forelesere:

 • Statsvitenskap ved UiB – historier og forskjeller
 • Hva er administrasjon og organisasjonsvitenskap
 • Hva er sammenliknende politikk
 • Studenter fra administrasjon og organisasjonsvitenskap forteller
 • Studenter fra sammenliknende politikk forteller
 • Studenter på utveksling
 • Miniforelesning – administrasjon og organisasjonsvitenskap
 • Miniforelesning – sammenliknende politikk
 • Kahoot

Om studiene

Administrasjon og organisasjonsvitenskap og sammenliknende politikk er to ulike fagretninger innen statsvitenskap.

Administrasjon og organisasjonsvitenskap ser på av politikk, forvaltning og organisasjon. Studiet legger vekt på å sammenlikne offentlig forvaltning og politikk i ulike land, områder eller sektorer.

Sammenliknende politikk ser på politiske institusjoner, organisasjoner, prosesser, deltakelse og atferd på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. På sammenliknende politikk lærer du om vilkårene for demokrati og demokratisk utvikling, og får en innføring i ulike måter demokrati kan organiseres på.

Bachelorprogram i administrasjon og organisasjonsvitenskap 
Årsstudium i administrasjon og organisasjonsvitenskap
Bachelorprogram i sammenliknende politikk
Bachelorprogram i europastudium
Årsstudium i sammenliknende politikk

 

 


Logg inn for å lagre favoritter

Passer for:
Deg som er interessert i samfunnsspørsmål og vil lære mer om hvordan politiske systemer og samfunnsstyring er organisert og fungerer.

Sted: Fosswinckelsgate 6, Lauritz Meltzers hus, lite auditorium


Fagretninger:
Jus, økonomi og administrative fag Samfunn og politikk

Påmeldingsperioden er avsluttet
Mandag 21. januar kl. 09:30 - 11.30
Mandag 21. januar kl. 13:00 - 15:00

Om studiene

Bachelorprogram i administrasjon og organisasjonsvitenskap 

 • Omfang: 3 år 
 • 180 studiepoeng 
 • Søknadsfrist 15. april 

Årsstudium i administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • Omfang: 1 år 
 • 60 studiepoeng 
 • Søknadsfrist 15. april 

Bachelorprogram i sammenliknende politikk

 • Omfang: 3 år 
 • 180 studiepoeng 
 • Søknadsfrist 15. april 

Bachelorprogram i europastudium

 • Omfang: 3 år 
 • 180 studiepoeng 
 • Søknadsfrist 15. april 

Årsstudium i sammenliknende politikk

 • Omfang: 1 år 
 • 60 studiepoeng 
 • Søknadsfrist 15. april 

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen har over 16 000 studenter. Vi har en attraktiv beliggenhet med store deler av campus midt i hjertet av Bergen.

Les mer om oss på våre websider