Sosialantropologi
Universitetet i Bergen

Som antropologistudent blir du trent i å forstå hvordan mennesker forstår verden ut i fra sin sosiale og kulturelle bakgrunn, og hvordan de små tingene henger sammen med det store bildet.Se mer informasjon

Program

På Åpen dag vil antropologistudenter fortelle om utveksling og feltarbeid. Du får også lære mer om hva sosialantropologi dreier seg om, hvorfor faget er viktig i dagens samfunn og hvilke jobbmuligheter du har etterpå.

 • Film: Hva handler sosialantropologi om?
 • To studenter forteller om sine utvekslingsopphold i og utenfor Europa
 • To masterstudenter forteller om sine feltarbeid
 • Quiz

Om studiet

Sosialantropologi er det sammenliknende studiet av kultur og samfunn, og du lærer om det kulturelle mangfoldet i verden. Antropologer forsker på alt fra overgangsritual i India til mennesker på flukt i Europa og konsekvenser av naturkatastrofer. Gjennom studiet lærer du å se nye perspektiver på blant annet forbrukersamfunnet, innvandring og integrering. Du lærer å se bak polariserte meninger og nyansere hvordan tematikk blir fremstilt, for eksempel i media.

 

Bachelorprogram i sosialantropologi

Årsstudium i sosialantropologi


Logg inn for å lagre favoritter

Passer for:
Deg som er interessert i å reise, er nysgjerrig på mennesker og ønsker å forstå verden vi lever i bedre. Studiet passer for deg som ønsker å se hvordan dagsaktuelle temaer som sosiale medier, flyktningestrøm og terrorisme får konsekvenser for vanlige folks liv

Sted: UiB/Lauritz Meltzers hus/Seminarrom 843, 8. etasje


Fagretninger:
Samfunn og politikk

Påmeldingsperioden er avsluttet
Mandag 21. januar kl. 09:30 - 11.30
Mandag 21. januar kl. 13:00 - 15:00

Om studiet

Bachelor

 • Omfang: 3 år 
 • Poenggrense 2018: 38,1 / 34,8
 • 180 studiepoeng 
 • Søknadsfrist 15. april 

Årsstudium

 • Omfang: 1 år 
 • Poenggrense 2018: 44,7 / 40
 • 60 studiepoeng 
 • Søknadsfrist 15. april 

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen har over 16 000 studenter. Vi har en attraktiv beliggenhet med store deler av campus midt i hjertet av Bergen.

Les mer om oss på våre websider