Tegnspråk og tolkning
Høgskulen på Vestlandet

Å kunne uttrykke seg fritt er en menneskerett, og som tolk øker du hørselshemmede og døvblinde sine muligheter for å delta i samfunnet på linje med hørende.Se mer informasjon

På dette arrangementet inviterer studenter og lærerer på tegnspråk og tolkning til minikurs i tegnspråk! Studentene vil også fortelle litt om hverdagen på studiet og hvordan en tolk for døve, døvblinde og døvblitte arbeider. 

Program

  • Kort informasjon om studiet
  • Undervisning i håndalfabetet og tegn
  • Informasjon om tolken sine arbeidsoppgaver

Om studiet

Tolken sitt overordnede ansvar er å medvirke til at møte mellom hørende og hørselshemmede - to parter som kan ha ulik språklig og kulturell identitet - skal bli likeverdige.

Tolking er en kombinasjon mellom teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. Denne sammenhengen viser igjen i studiet, som veksler mellom teoretisk undervisning og praktisk trening. Faglig utvikling skjer gjennom deltakelse, også utenfor klassen.

Bachelor i tegnspråk og tolkning


Logg inn for å lagre favoritter

Passer for:
Deg som er interessert i språk og kommunikasjon

Sted: Rom G105, Campus Kronstad, Inndalsveien 28


Fagretninger:
Språk, kultur og interkulturelle studier

Påmeldingsperioden er avsluttet
Mandag 21. januar kl. 10:30 - 11:30
Mandag 21. januar kl. 13:00 - 14:00

Om Tegnspråk og tolkning

  • Studiested: Bergen 
  • Omfang: 3 år 
  • 180 studiepoeng 
  • Heltid 
  • Søknadsfrist 15. April 

Opptakskrav 

Generell studiekompetanse.


Høgskulen på Vestlandet

Vi er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 16 000 studentar fordelt på våre fem campusar i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Les mer om oss på våre websider